panel 2

Onze opdracht

De RSZ int en beheert de sociale werkgevers- en werknemersbijdragen waarmee hij de verschillende takken van de sociale zekerheid financiert. Hij verzamelt en verspreidt de administratieve basisgegevens ten behoeve van de andere socialezekerheidsinstellingen.

U wenst informatie...

Kerncijfers RSZ

3.473.466Arbeidsplaatsen

3.400.131Tewerkgestelde werknemers

2.831.833,3Voltijdsequivalenten

Situatie op 31/12/2014

Laatste update : 24/06/2015

Meer statistieken

In de kijker

2015-06-29 Verder herstel op de arbeidsmarkt

De loontrekkende tewerkstelling is in het eerste kwartaal van 2015 weer licht toegenomen. De licht positieve trend van 2014 zet zich dus door.

2015-06-24 Studentenarbeid steeg met 5% in 2014

In 2014 is de studentenarbeid met 5% toegenomen ten opzichte van 2013. Dat blijkt uit cijfers van de RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid) en DIBISS (Dienst voor de Bijzondere...

2015-06-16 Jaarverslag 2014: RSZ zet evolutie in de kijker

De RSZ bestaat 70 jaar. In zijn jaarverslag over 2014 toont de organisatie hoe ze tegenwoordig functioneert – én hoe sterk ze is geëvolueerd. 70 jaar RSZ Einde 2014 vierden de sociale zekerheid en de...
^ Back to Top