panel 2

Onze opdracht

De RSZ int en beheert de sociale werkgevers- en werknemersbijdragen waarmee hij de verschillende takken van de sociale zekerheid financiert. Hij verzamelt en verspreidt de administratieve basisgegevens ten behoeve van de andere socialezekerheidsinstellingen.

U wenst informatie...

Kerncijfers RSZ

3.497.783Arbeidsplaatsen

3.422.094Tewerkgestelde werknemers

2.778.275,1Voltijdsequivalenten

Situatie op 30/09/2014

Laatste update : 31/03/2015

Meer statistieken

In de kijker

2015-04-13 RSZ en DIBISS stellen voor om te fusioneren

De RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid) en DIBISS (Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels) willen in 2017 fuseren. De beheerscomités van beide instellingen hebben een concreet...

2015-03-31 Snelle ramingen tewerkstelling: het 4e kwartaal van 2014 toont een beperkt herstel op de arbeidsmarkt

De licht positieve trend van de tewerkstelling in de eerste helft van 2014 is ook in de tweede helft van 2014 aanwezig. De economische groei blijkt echter nog te beperkt om voor een echte opleving...

2015-02-10 Jobstudenten kunnen hun dagen nu ook checken met een app

Jobstudenten met een smartphone kunnen nu overal hun aantal resterende voordelige werkdagen nakijken. De onlinetoepassing Student@work van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) is nu ook gratis...
^ Back to Top