panel 2

Onze opdracht

De RSZ int en beheert de sociale werkgevers- en werknemersbijdragen waarmee hij de verschillende takken van de sociale zekerheid financiert. Hij verzamelt en verspreidt de administratieve basisgegevens ten behoeve van de andere socialezekerheidsinstellingen.

U wenst informatie...

Kerncijfers RSZ

3.449.653Arbeidsplaatsen

3.377.089Tewerkgestelde werknemers

2.839.670Voltijdsequivalenten

Gegevens vierde kwartaal 2013

Laatste update : 25/06/2014

Meer statistieken

In de kijker

2014-09-09 RSZ verminderd bereikbaar op 4 september

De RSZ is op donderdag 4 september 2014 uitzonderlijk minder bereikbaar. De volgende kantoren zijn die dag gesloten: het RSZ-hoofdkantoor in Brussel de regionale antennes van: Antwerpen Bergen...

2014-07-03 Een verder herstel van de arbeidsmarkt in 2014

Het prille herstel van de arbeidsmarkt aan het einde van 2013 zet zich sterker door begin 2014. Voor het eerst sinds eind 2011 is de tewerkstelling merkelijk toegenomen ten opzichte van het dezelfde...

2014-06-30 2013: een scharnierjaar voor de RSZ

Vandaag verschijnt het jaarverslag 2013 van de RSZ (Rijksdienst voor Sociale Zekerheid). 2013 was een strategisch belangrijk jaar. Ook in de toekomst blijft de RSZ zijn centrale rol spelen in het...
^ Back to Top