panel 2

Onze opdracht

De RSZ int en beheert de sociale werkgevers- en werknemersbijdragen waarmee hij de verschillende takken van de sociale zekerheid financiert. Hij verzamelt en verspreidt de administratieve basisgegevens ten behoeve van de andere socialezekerheidsinstellingen.

U wenst informatie...

Kerncijfers RSZ

3.469.801Arbeidsplaatsen

3.394.418Tewerkgestelde werknemers

2.806.648Voltijdsequivalenten

Gegevens eerste kwartaal 2014

Laatste update : 07/10/2014

Meer statistieken

In de kijker

2014-11-12 Monsterproces fraude met 'sociale kits': hoe de sociale zekerheid reageert

Op 12 november start in Brussel een belangrijke correctionele procedure tegen 15 personen in een zaak van illegaal verkregen sociale uitkeringen door fraude met sociale kits (verkoop van valse...

2014-10-27 Checkinatwork uitgelegd in filmpjes

Sinds 1 april 2014 is het verplicht om iedereen te registreren die werken in onroerende staat uitvoert op bepaalde werkplaatsen. De RSZ legt het registratiesysteem Checkinatwork nu uit in een reeks...

2014-10-07 Beperkt herstel op de arbeidsmarkt

De negatieve trend van de tewerkstelling in 2012-2013 is in de eerste helft van 2014 volledig gestopt. Toch blijkt de economische groei nog te beperkt om voor een echte opleving van de arbeidsmarkt...
^ Back to Top