panel 2

Attesten aanvragen

In het kader van haar opdracht verzamelt de RSZ gegevens van de werkgever en de tewerkgestelde werknemers:

  1. identificatiegegevens van de werkgever
  2. individuele gegevens van de werknemer (arbeidsrelatie, loon- en prestatiegegevens)
  3. aantal personen in dienst op het einde kwartaal
  4. betalingsgegevens van de onderneming

Via attesten levert de RSZ officieel bewijs van deze ingezamelde gegevens.

Wie kan attesten aanvragen?

Gelet op de bescherming van de privacy kan niet om het even wie zomaar gegevens opvragen. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen publieke en private gegevens.

  • De werkgever kan een attest vragen met betrekking tot zijn eigen gegevens. Het attest wordt enkel naar de maatschappelijke zetel van de onderneming verstuurd. Voor zover het gaat over het aantal personen in dienst op het einde van het kwartaal, kan deze informatie op verzoek ook naar de uitbatingzetel verstuurd worden.
  • Werknemers die een attest aangaande hun tewerkstelling wensen, worden verzocht zich schriftelijk te richten tot de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, Dienst attesten, Victor Hortaplein 11, 1060 Brussel.
  • Derden kunnen enkel individuele gegevens opvragen indien zij hiertoe de toelating verkregen hebben van het Sectoraal comité van de Sociale Zekerheid. Zij moeten een vraag tot attestering altijd schriftelijk indienen.
    De RSZ levert alleen attesten af over de laatste 3 jaar. Wie oudere gegevens nodig heeft, moet contact opnemen met: RVP, dienst loopbaanbeheer, Zuidertoren, 1060 Brussel. Tel: 1765 (gratis nummer). Of per mail: loopbaanbeheer@rvp.fgov.be. 
^ Back to Top